Home

Ais uniba

The AiS2 project was supported by the Ministry of Education of Slovak Republic in the years 2005-2007 by means of central project of IT development e-mail:samovajfmed.uniba.sk +421 43 26 33 123 Bc. Katarina Dullova. officer for 5th - 6th students of General Medicine study program e-mail:dullovajfmed.uniba.sk +421 43 26 33 110 International Relations Office Bc.Ivana Bednáriková. responsible for residence permit and Erasmus+ program e-mail: ingrid.morgosova@jfmed.uniba.sk +421 43 2633 197 Faculty. News; Webmail; Academic Information. IIKS - Prihlásenie. Na tejto stránke sa môžete prihlásiť do Integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS). Webová časť IIKS je realizovaná cez systém Cosign

Project AiS2 - uniba

 1. AIS for Students (Alternative Web) https://votr.uniba.sk. University AIS Manuals Faculty AIS Manuals. Guide - Doplnenie vyučujúceho k predmetu. Guide - Náhradný skrátený manuál k štátnym skúškam .pdf. Guide - Vkladanie textu posudkov, hodnotenie záverečnej práce. Guide - Rozvrh v AIS . Faculty of Natural Sciences Comenius University Bratislava. PRIF UK Mlynska dolina Ilkovičova.
 2. Projekt AiS2 bol v rokoch 2005-2007 podporovaný MŠ SR formou centrálneho rozvojového projektu. Viac informácií je dostupných na Portáli AiS2
 3. {{'_PodrobnejsieInformacie' | translate}} {{'_oPortali' | translate}} {{'_ePrihlas' | translate}} {{'_najdesV' | translate}} {{'_prirucke' | translate.
 4. Podpora AIS; Ochrana súkromia; Theses; SK; EN; beta - skoliaca verzia neobsahuje aktualne udaje. Prihlásenie. Test prehliadača. Pomocou tohoto testu môžete overiť správnosť nastavení vášho prehliadača pre prácu s AiS2. Spustiť test . Projekt AiS2. Projekt AiS2 bol v rokoch 2005-2007 podporovaný MŠ SR formou centrálneho rozvojového projektu. Viac informácií je dostupných na.
 5. Čakajte prosím... Čakajte prosím..
 6. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Podmienkach ochrany súkromia na https:// uniba.sk/oou . Odporúčané prehliadače (podporované sú posledné dve verzie nasledovných) Mozilla Firefox Chrome. Vyskúšajte aj našu androidovú aplikáciu slúžiacu na monitorovanie výsledkov prijímacieho konania a odosielanie návratiek. Kliknite tu. Vyhľadávanie. Moja aktovk
 7. istráciu. Spojovateľ | 02 9013 111

AIS2 - uniba.s

Zrušenie promócie a vydávanie dokladov o ukončení štúdia. Absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili svoje štúdium v ak.roku 2019/20, budú doklady o ukončení štúdia vydané priamo na UK v Bratislave, Oddelenie vzdelávania, Šafárikovo námestie 6, 5.augusta 2020, t.j. streda od 8:00 hod do 15:00 hod Pre študentov alternatívne rozhranie https://votr.uniba.sk. Príručky a návody AIS - na celouniverzitnom serveri Záverečné práce . Príručky AIS2. Manuál - Doplnenie vyučujúceho k predmetu. Manuál - Náhradný skrátený manuál k štátnym skúškam .pdf. Manuál - Vkladanie textu posudkov, hodnotenie záverečnej práce. Manuál. Rovnako ako v minulom akademickom roku je aj tento rok možné podávať žiadosť o ubytovanie pomocou ubytovacieho systému.Pre jednoduchšiu orientáciu v tomto systéme sme pre vás pripravili Sprievodcu ubytovacím procesom.. Konkrétne termíny pre akademický rok 2020/21 nájdete v harmonograme ubytovania alebo priamo na stránke ubytovacieho systému

IIKS - Prihlásenie - uniba

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita, ktorá vznikla v roku 1919. Na trinástich fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov Akademický Informačný Systém AIS; Bezpečnosť; CePIT - Hotline UK; CLARA - vysokovýkonný klaster počítania UK; Dištančná metóda výučby na UK; E-peňaženka; e-Ubytovanie; Evidencia vydaných diplomov; Finančný informačný systém; Granty mladých UK; Nákup IKT; Sieťové služby; Telefónia; Univerzitné preukazy. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania

Login to Academic information system (AIS2) is provided by Portal of central services of the Comenius University on the website moja.uniba.sk or directly on the AIS2 website. Electronic registration of applicants for stud AIS vereint die Anforderungen all Ihrer Auftraggeber in nur einem Workflow - auf einem einzigen Gerät. Die AIS-App lässt sich ohne Schulungsaufwand intuitiv bedienen, in rund 20 verschiedenen Sprachen. Unsere Streckenführung mit automatischer Adressübernahme ins Navi leitet den Fahrer zur richtigen Adresse - und zwar in optimaler Reihenfolge. Ihre Vorteile » Ein Gerät für alle Aufträge. The new academic information system AIS 2 enables electronic processing of study agenda. Current student can register for the assessment purpose and pursue their studies. The students will be able to log on to the examinations, if the department wrote the terms/dates to the AIS. Log in to the AIS 2. Manual for students to describe how: t o log on and to enroll to the subject (exam). All the.

Záverečné skúšky DPŠ. Záverečné skúšky sa konajú v termínoch v súlade s harmonogramom štúdia, presné dátumy stanovia jednotlivé katedry (Katedra pedagogiky a andragogiky, Katedra psychológie, katedry zabezpečujúce didaktiku predmetu) Der ausbildungsintegrierte Studiengang (AIS) ist eine Kooperation der Münchner Versicherungswirtschaft mit der Universität der Bundeswehr München mit dem Ziel des Studiums der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften bei gleichzeitiger Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Der ausbildungsintegrierte Studiengang (AIS) wird von zahlreichen Unternehmen der Vygenerovanie nového / zistenie aktuálneho prístupového kódu (WIFI) Zadajte, prosím, Vaše používateľské meno, heslo a zvoľte, či chcete vygenerovať nový alebo len zistiť aktuálny prístupový kód

Vývoj AIS je zabezpečovaný Centrom aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. AIS2 na Univerzite Komenského nahradil pôvodný akademický informačný systém ŠTUDENT. Dôležitou zmenou pre akademickú obec UK je skutočnosť, že na rozdiel od systému ŠTUDENT, ktorý bol spravovaný pracovníčkami a pracovníkmi študijných oddelení. Electronic registration of applicants for study can be found on the website e-prihlaska.uniba.sk. Registration manuals for applicants can be foundon the web page Guides and manuals for AIS2 .(Slovak Akademický systém AIS-2; Ochrana osobných údajov; Nahlasovanie porúch IT; Publikovanie na Mefanete; Fotografie z podujatí ; Videokonferencie; Stravovací systém; Dokumenty; Úradná výveska; Martinský klub medikov; Vyhlásenie o prístupnosti; Štúdium. Uchádzači; Študenti; Doktorandské štúdium; Ďalšie vzdelávanie; Rezidentské štúdium; Rigorózne konanie; Dištančné. Results of online Entrance Exam. June 13, 2020. ABSTRACTS - 41st Student Scientific Conference. 41st Student Scientific Conference, Jessenius Faculty of Medicine in Martin Comenius University in Bratislav Medics are not complaining we can be proud on what we are... In the time when we were hit by the corona crisis and most of us were thinking about problems like how to adjust to working from home or how to stay employed,..

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave PRIF UK Mlynská dolina Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4 Email: www-adminfns.uniba.sk Web: www.fns.uniba.sk Telefón: +421 2 90149 111 (vrátnica ais2.uniba.sk SOFSEM SOFtware SEMinar is an annual international winter conference devoted to the theory and practice of computer science SOFSEM presents the latest results and developments in academic and industr

AIS Academic Information System - uniba

Kontakty AIS. Fakultná administrátorka AIS. RNDr. Jana Slávkov á - kl. 262. Správcovia prístupových hesiel. Ing. Iveta Gašparová - M/3 Helena Patríková - F2/92 RNDr. Zuzana Ungvarská - M/169 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. - M/253. Správcovia miestností na fakulte (rola č. 46) Možnosť pridávania, aktualizácie, mazania miestností, definovania účelu použitia miestností. prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc. Katedra občianskeho práva, profesor/professor Telefón na pracovisko +421 2 9012 9533 Email svetlana.ficovaflaw.uniba.sk Poznámka Konzultačné hodiny: utorok 8.30 - 9.10 hod a 10.40 - 11.20 hod (len počas letného semestra od 17.2. do 15.5.2020) Publikácie prof. JUDr. Marek Števček PhD. Katedra občianskeho práva, profesor Telefón na pracovisko +421. Email: pavol.rak@flaw.uniba.sk. Interní doktorandi. Mgr. Silvia Beňová Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 1.dPRP18 Telefón na pracovisko +421 2 9012 2128 Miestnos ť 627 NB Email silvia.benovaflaw.uniba.sk Konzultačné hodiny Streda 08:30 - 09:10 Štvrtok 09:10 - 10:40 Publikácie Mgr. Michal Bučko Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. servis(zavináč)fm.uniba.sk. Fakulta managementu Odbojárov 10 P. O. BOX 95 820 05 Bratislava 25. Dôležité odkazy. Zmena/zistenie hesla. Prístup do WiFi/Eduroam. Azure Dev Tools for Teaching. Všeobecné pravidlá používania počítačovej siete. O fakulte. Aktuality; Vedenie fakulty; Pracoviská ; Legislatíva a dokumenty; Vyhlásenie o prístupnosti; Ochrana osobných údajov. AIS - príručky a návody; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Alumni klub; Aktuality; Kontakt; RSS; Štúdium. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. V bakalárskom a magisterskom stupni štúdia študijný program právo v študijnom odbore právo a v bakalárskom.

AiS

 1. Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb. Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránk
 2. email: calkovskajfmed.uniba.sk Phone: +421-43-2633 309 VoIP: 41309 For english speaking calls: +421-43-2633 117 Dean´s office. Ing. Bc. Zuzana Buchová Address: Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin, Slovak Republic Phone: +421-43-2633 309 For english speaking calls: +421-43-2633 117 e-mail: buchovajfmed.uniba.sk. sdekjfmed.uniba.sk. Faculty. News; Webmail; Academic Information System AIS.
 3. Do 9.2.2020 sa študent môže v AIS sám odhlásiť a prihlásiť z rozvrhu daného predmetu. Kolíziu je potrebné nahlásiť až po 10.2.2020 na ais2@fpharm.uniba.sk. V predmete nezabudnite uviesť kolízia - meno priezvisko, rok štúdia a v správe stručný popis samotnej kolízie
 4. V prípade, že Vám nemáte vytvorený poplatok v systéme, a tým pádom Vám systém nevygeneruje príkaz na úhradu (týka sa najmä študentov, ktorí budú v AR 2020/2021 v nadštandardnej dĺžke štúdia), kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie na adrese so (at) fphil.uniba.sk
 5. Electronic registration of applicants for study can be found on the website e-prihlaska.uniba.sk. Registration manuals for applicants can be foundon the web page Guides and manuals for AIS2. ICT Frequent Links. Portal of central services. Webmail of the faculty. Signing up for training. AIS (Academic information system) Office 365 of Comenius University. External information sources . Services.
Vedenie fakulty

Ais2 Eprihla

Vygenerovanie nového univerzitného hesla. Táto stránka slúži na resetovanie zabudnutého hesla do Integrovaného informačného a komunikačného systému UK (IIKS UK). Toto heslo sa v súčasnosti používa, napríklad na prístup k systému AIS2.. Vložte, prosím, Vaše meno a priezvisko (bez titulov), dátum narodenia (v tvare deň.mesiac.rok), číslo Vášho preukazu zamestnanca. © PF UPJŠ v Košiciach 2015, © dizajn Šomšák, 2015 © PF UPJŠ v Košiciach 2015, © dizajn Šomšák, 2015 © dizajn Šomšák, 201

 1. FMFI UK je najlepšou fakultou . Bratislava 15. júla 2020: Podľa Nature Index je najlepšou fakultou na Slovensku v oblasti prírodných vied Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
 2. Kontakt. Ústav ošetrovateľstva JLF UK Malá Hora 5 036 01 Martin ()Telefón: 00 421 43 2633 418 E-mail: oset@jfmed.uniba.s
 3. istrácia štúdia/ Evidencia štúdia. 3. Po kliknutí na Ad

Evidencia štúdia - uniba

 1. UniversityLogin@uniba.sk (UniversityLogin is your surname with number, it is also used as your name for AIS) and your password. More information about UK can be found at www.moja.uniba.sk. Centre of Information technology FM CU. 3. floor, room number 319 servis(at)fm.uniba.sk. Faculty of management Odbojárov 10 P. O. BOX 95 820 05 Bratislava 25. Important links. Change or reset.
 2. Zmena hesla. Pravidlá pre nové heslo: Heslo nesmie byť prázdne; Heslo musí mať najmenej 8 znakov, najviac 16 znakov; Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno alebo zvláštny zna
 3. Študentská anketa FiF — Leto 2019/2020. Vitajte v Študentskej ankete FiF! Zapojte sa aj Vy a prezentujte svoj názor! Hlasovanie v ankete je ukončené

Katedry a odborné pracoviská - uniba

e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk. tel.: 02/501 17 142, 146 . Mgr. Adriana Lendvayová. Študenti magisterského štúdia 3. a 4. ročník Študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročník Doplňujúca skúška Prijímacie konanie Ubytovanie študentov, ISIC Študenti so špecifickými potrebami e-mail: lendvayova@fpharm.uniba.sk. tel.: 02/501. Systém podpory používateľov AIS rozlišuje obsahovú stránku podpory od technického zabezpečenia služby. Obsahová stránka podpory služby AIS zahŕňa poradenstvo v rozsahu od základnej štruktúry systému, účelu a rozsahu jednotlivých rolí používateľov, až po spôsob práce so systémom pre jednotlivé roly. Podpora používateľov prebieha na 3 úrovniach

AIS Karte in Kuba aufladen

Správcovia AIS2 - uniba

UNIBA Partners takes us to great heights while keeping our feet firmly grounded! It's allowed us to support our clients in remote locations and our staff always look forward to the network's worldclass training opportunities. Great organisational leadership! Sanjay Agrawal, Beacon Insurance Brokers . We joined UNIBA Partners to access expertise and markets and to design solutions for our. AIS; Moja.Uniba.sk; Webmail - zamestnanci (Office 365) Akademická knižnica; Dochádzka zamestnancov; Rýchle linky na web PdF UK . Katedry; Ústavy; Legislatíva; Tlačivá; Verejné obstarávanie - aktualizované 27. 7. 2020! Rozvrh; Kontakt. Pedagogická fakulta Račianska 59, Bratislava, 813 34 vrátnica: +421 2 9015 1500 Sekretariát dekanky: e-mail.: sdfedu.uniba.sk. Šoltésová 4. Vitajte na stránkach systému ISKaM. Po prihlásení sa do systému budete môcť vidieť svoj účet, sledovať stav svojich žiadostí o ubytovanie a vykonávať rad ďalších operácií Zistenie prístupového kódu cez preukaz. Táto stránka slúži na zistenie, aký máte pridelený prístupový kód do Integrovaného informačného a komunikačného systému UK (IIKS UK). Tento kód sa v súčasnosti používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity. Vložte prosím Vaše meno a priezvisko (bez titulov), dátum narodenia (v tvare. AIS - príručky a návody; Kontakty; Civilná ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi; Rozvrh. Rozvrh. Po zapísaní na predmety v AISe sa študentky a študenti musia aj prihlásiť na rozvrh. To odlišuje aktívne študentky a študentov od tých, ktoré/í vycestujú na Erasmus. Pokiaľ sa neprihlásite na rozvrh, vaše predmety tam vidieť nebudete.

E-learning systém Univerzity KomenskéhoAkademický rok: 2017/2018 Kurzy FMFIPredchádzajúce ročníky: moodle.uniba.sk 2016/2017moodle.uniba.sk 2015/2016moodle.uniba.sk 2014/2015moodle.uniba.sk 2013/2014moodle.uniba.sk 2012/2013moodle.uniba.sk 2011/12moodle.uniba.sk 2010/11 e-learn.uniba.sk 2009-11FMFI KAI/KZVI 2009/1 Externá forma štúdia je v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách) spoplatnená.. Bakalárske a magisterské štúdium v anglickom jazyk Kontakt. Lekárska fakulta UK MAPA Špitálska 24 813 72 Bratislava spojovateľka: +421 2 90119 111 podateľňa: +421 2 90119 498 sekretariát dekana: +421 2 90119 466 e-mail: dekan.sekretariatfmed.uniba.sk Areál Lekárskej fakulty UK sa rozkladá v susedstve Medickej záhrady, od ulice Špitálska, cez Odborárske námestie, až po ulicu Sasinkova - v bratislavskom Starom Meste Poplatky spojené so štúdiom. Štúdium denných študijných programov v slovenskom jazyku v rozsahu štandardnej dĺžky štúdia nie je spoplatnené, bez ohľadu na občianstvo a trvalý pobyt študenta. Študenti, ktorí študujú súbežne viacero študijných programov alebo ktorí študujú dlhšie ako štandardnú dĺžku štúdia (tzv. nadštandardné štúdium), zaplatia poplatok.

dvojhodiový, koordiátor AIS upraví typ výučby v časti Rozsah predmetu na 2PS. V prípade, že už je po dátuovej akcii, kedy uôže takéto z uey urobiť, ko vtaktuje p. Kolesíkovú ailom na kolesikova@fedu.uniba.sk a požiada o úpravu ešte pred tým, ako zače katedrový rozvrhár geerovať rozvrhové podklady Prihlášku môžete vyplniť na stránke https://gdpr.uniba.sk v sekcii Prihláška za člena CKM SYTS. Elektronický predzápis Informačný systém (AIS) UK umožňuje študentom, aby si sami urobili elektronický predzápis do nasledujúceho akademického roku

POSLANIE E-MAILU Z AIS AIS umožňuje administráciu a správu dokumentov. Jedným z druhov dokumentov je správa, ktorá je chápaná (a môže byť odoslaná) ako e-mail. Osoba môže mať v AIS zaevidovanú pridelenú e- mailovú adresu (pridelenú univerzitou) a súkromnú mailovú adresu. E-mail je odoslaný prednostne na pridelenú e-mailovú adresu. Ak nie je uvedená, tak na súkromn www.uniba.sk - Comenius University в Братиславе - старейший и крупнейший словацкий университет, который был основан в 1919 году. На тринадцати факультетах университета более 28 000 студентов ежегодно учатся на всех уровнях и формах. Akademický informačný systém Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií Študijné oddelenie bude zatvorené - DOVOLENKA. OZNAM - Študijné oddelenie bude od od 27.07.2020 - 07.08.2020 zatvorené - DOVOLENKA website uniba baru. Pernyataan penyakit lupa atau kalimat saya belum terima laporanya sering kita dengar ketika oknum para pejabat sedang dimintai pertanggung jawabanya baik di dalam ruang persidangan (litigasi) ataupun di luar persidangan (non-litigasi), sehingga masyarakat hukum yang mendengar ini akan bertanya, apakah para pejabat yang ditanyai tidak tau, atau pura-pura tidak tau dan.

Príručky a návody - uniba

Podpora AIS; Ochrana súkromia; Theses; SK; EN; Prihlásenie. Email: Heslo: Registrova ť Zabudol som heslo. Test prehliadača. Pomocou tohoto testu môžete overiť správnosť nastavení vášho prehliadača pre prácu s AiS2. Spustiť test . Projekt AiS2. Projekt AiS2 bol v rokoch 2005-2007 podporovaný MŠ SR formou centrálneho rozvojového projektu. Viac informácií je dostupných na. E-learning systém Univerzity KomenskéhoAkademický rok: 2018/2019 Kurzy FMFIPredchádzajúce ročníky: moodle.uniba.sk 2017/2018moodle.uniba.sk 2016/2017moodle.uniba.sk 2015/2016moodle.uniba.sk 2014/2015moodle.uniba.sk 2013/2014moodle.uniba.sk 2012/2013moodle.uniba.sk 2011/12moodle.uniba.sk 2010/11 e-learn.uniba.sk 2009-11FMFI KAI/KZVI 2009/1 Štúdium na našej fakulte. Jedným z dvoch základných poslaní Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave je oblasť vzdelávania Vedúca študijného oddelenia; Pevná linka: +421 (02) 901 79 909: Mobil: +421 907 735 566: Referát pre 1. rok bakalárskeho štúdia a magisterské štúdiu AIS 2; Centrum ďalšieho vzdelávania; Uchádzač o štúdium. Elektronická prihláška na štúdium . Plánujete študovať na EBF UK evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo magisterskom stupni? Alebo chcete absolvovať svoje štúdium externe popri zamestnaní? Žiadny problém. Zaregistrujte sa a vyplňte svoju ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Na nasledujúcich.

2019/02/21 Výstava fotografií "Bulharsko trochu inak"

Ochrana Súkromia - uniba

<output>VM Ľ. Štúra - Mlyny UK sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch ( Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty ), ktoré majú vzhľadom na rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov rozdielne ceny za ubytovanie Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte; Katedry, inštitúty a pracoviská; Štúdium; Veda; Medzinárodné vzťah

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - uniba

AIS - príručky a návody; Kontakty; Civilná ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi; Oznamy. Online štátne skúšky na FSEV UK . Ústav euróych štúdií a medzinárodných vzťahov. Príprava na bakalárske štátne skúšky, v pondelok, 22. júna 2020, od 8:00 hod. Príprava na bakalárske štátne skúšky, v utorok, 23. júna 2020, od 8:00 hod. Otvorte webovú stránku Portálu centrálnych služieb IT (moja.uniba.sk), kliknite na E-peňaženka a prihláste sa Vašim univerzitným menom a heslom. V Menu v ľavej časti stránky kliknite na Prehľad ubytovania a následne na odkaz Zmluva, ktorý prislúcha Vašej aktuálnej rezervácii ubytovania. Najprv sa Vám postupne zobrazia 3 prílohy zmluvy: 1. Internátny poriadok 2. Súhlas. Students can register for exam on Microbiology through the AIS system in accordance with the rules published in the valid Year Book and the Study Regulations of the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava The exam Exam on Microbiology starts at 7.30 a.m.at the Institute of Microbiology. The written part consists of the test containing 40 questions with 4 possible answers. The. 11 Magazines from BIOLOGIA.UNIBA.IT found on Yumpu.com - Read for FRE

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK - uniba

AIS - príručky a návody; Kontakty; Civilná ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi; Veda; Zahraničné vzťahy; Podujatia; Kontakt; RSS; Webmail; Štúdium. Prečo študovať na FSEV? FSEV UK patrí počtom študentov k menším fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné čísla. Spolu s. peter.jackuliakfmed.uniba.sk. Credit Test in Internal Medicine 1. The credit test in Internal Medicine 1 will be performed online in the following terms: 05.06.2020 at 9:30 ; 12.06.2020 at 9:30 ; 03.07.2020 at 9:30; Login is possible via the AiS-2 system. Subsequently, registered students will receive precise instructions for the implementation of the test through the MS Teams system. The.

Akademický informačný systém - uniba

AIS - príručky a návody; Kontakty; Civilná ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi; Prijímacie konanie - uchádzačky a uchádzači . Študijné programy, ktoré prijímajú prihlášky na štúdium v druhom kole. Prihlášky do druhého kola prijímajú nasledovné študijné programy: Bakalársky študijný program: Bachelor of Arts in Psychology. Profile von Personen mit dem Namen Ais Godz anzeigen. Tritt Facebook bei, um dich mit Ais Godz und anderen Personen, die du kennen könntest, zu.. Head of the Institute. prof. MUDr. Ladislav T U R E C K Ý, PhD. phone 02/90119 416, VoIP 31416, e-mail: chemia.prednostafmed.uniba.sk Deputy Head: assoc. prof. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD. Secretary of the Inst.: RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD

Zoznam absolventov KGE2018/12/14 Prednáška prezidentky Medzinárodnej akadémieUniverzita tretieho veku
 • Anglerboard forum.
 • Minerva mcgonagall phantastische tierwesen.
 • Teater stockholm.
 • Adoption ausland vermittlungsstellen österreich.
 • Wow old reddit.
 • Wort mit 5 buchstaben.
 • Lebensweise eines scientologen.
 • Hr app android.
 • Tischbeine metall gold.
 • Hyperloop wettbewerb 2019.
 • Royal holloway fees.
 • Rimowa koffer kaufen.
 • Adoro drums katalog.
 • Aisha song.
 • Leistungsziele projektmanagement.
 • Instant messenger in whatsapp gefunden was bedeutet das.
 • Panasonic dmr ubc80 kaufen.
 • Affäre wiki.
 • Haus mieten itzehoe.
 • Partyraum mieten bern bethlehem.
 • I have no idea icebreaker.
 • Immowelt gelsenkirchen erle.
 • Plötzlich star gucken.
 • Thermomix wertvoll genießen download.
 • Globus aarau damenmode.
 • Uhura.
 • Wilder westen sketche.
 • Still alice wahre geschichte.
 • Auto videos für kleinkinder.
 • Stock car rennen deutschland 2019.
 • 3cx unitymedia sip trunk.
 • Führerschein machen ohne festen wohnsitz.
 • Karawankenhof check in.
 • Nachteule fahrplan emden aurich.
 • Breaking bad chicken man.
 • Oui gruppe öffnungszeiten.
 • Prophetenbuch jeremia.
 • Wanduhr reparieren.
 • Ausbildung cottbus 2020.
 • Tiefenschärfe iphone 8.
 • Niederländisch aufgaben online.